Servicii

ESAP > Servicii

INSTALAŢII ELECTRICE FORŢĂ

Acest tip de instalaţie reprezintă un sistem de echipare tehnică a clădirilor ce asigură atât distribuţia energiei electrice necesare iluminatului artificial, funcţionării aparaturii, a utilajelor electrice cât şi distribuţia curentului electric (de forţă) necesar acţionării diferitelor maşini sau echipamente electrice: pompe, motoare, aeroterme, utilaje tehnologice, etc. Având în spate experienţa proiectelor deja finalizate, ESAP INSTAL este specializată în execuţia instalaţiilor electrice forţa complete pentru: clădiri de birouri, spaţii comerciale, clădiri rezidenţiale şi hale industriale.

INSTALAŢII ELECTRICE CURENŢI SLABI

Luând în cosiderare necesitatea fiecărui operator economic de a beneficia de un sistem complex de echipare tehnică a clădirilor, sistem ce asigură diferite funcţiuni atât de necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime, ESAP INSTAL vine în întâmpinarea acestor nevoi prin executarea următoarelor tipuri de instalaţii electrice (curenţi slabi): transmitere de date şi voce+date+imagini (VDI), interfonie, sonorizare, control acces, efracţie, televiziune prin cablu (CATV), supraveghere video (CCTV), detectare a scurgerilor accidentale de apă, de gaz metan, GPL, monoxid de carbon, detecţie a incendiului şi BMS.

INSTALAŢII ELECTRICE SPECIALE

În cazul operatorilor economici cu domenii de activitate ce necesită respectarea anumitor condiţii speciale, în funcţie de particularităţile fiecărui proiect în parte, ESAP INSTAL asigură cu succes execuţia ansamblelor de echipamente şi materiale electrice ce deservesc protecţia şi funcţionalitatea anumitor tipuri de construcţii, prin: realizarea automatizărilor pentru funcţionarea la temperaturi reduse (depozite frigorifice) şi menţinerea constantă a temperaturilor (spaţii farmaceutice), protecţia în mediu ATEX, protecţia la supratensiune de origine atmosferică.

AUTOMATIZĂRI INSTALAŢII ELECTRICE

Automatizarea este un domeniu aparte prin care pompele, grupurile electrogene, UPS-urile, ventilatoarele, ACS-urile şi multe alte echipamente funcţionează independent, fără participare umană. Automatizările asigură atât funcţionarea normală a clădirilor, pornind de la senzori de prezenţă, mişcare, temperatură, debit…, cât şi protejarea acestora în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute. Astfel, ESAP INSTAL execută următoarele tipuri de automatizări: controlul inteligent al caselor prin implementarea sistemelor disponibile pe piaţă, automatizări în tablourile generale ale clădirilor pentru a asigura funţionalitatea instalaţiilor electrice, BMS în diferite clădiri.

PROIECTARE INSTALAŢII ELECTRICE

Pe lângă partea de execuţie, ESAP INSTAL asigură pentru clienţii săi şi activitatea de proiectare.
Specialiştii noştri analizează informaţiile referitoare la o temă dată, efectuează calculele tehnice pentru alegerea şi dimensionarea diferitelor echipamante şi execută un proiect tehnic ce respectă reglementările în vigoare aferente domeniului nostru de activitate.

CONSULTANŢĂ INSTALAŢII ELECTRICE

Întrucât ne dorim întotdeauna ca execuţia lucrărilor să se desfăşoare fără întârzieri, ESAP INSTAL oferă şi servicii de consultanţă clienţilor săi, servicii ce presupun analiza minuţioasă atât a proiectului, cât şi a construcţiilor în vederea verificării şi depistării eventualelor erori de proiectare/execuţie şi, atunci când este cazul, stabilirea unei noi soluţii cu impact major asupra costurilor şi funcţionalităţii unei clădiri.

Experţii noştri vă stau la dispoziţie